Nekaj pravil

Nekaj PRAVIL za otroke...

 • Ne preklinjamo in se ne pretepamo!
 • Ubogamo svoje voditelje, animatorje!
 • Ne lažemo in ne krademo!
 • Se ne prepiramo!
 • Ne uničujemo tujih stvari!
 • Odpadke mečemo v koše za smeti!
 • Med delom v delavnicah ne zapuščamo skupine!
 • Pospravimo za seboj (stvari vrnemo na svoje mesto)!
 • Na oratoriju imamo izključen mobitel in ga ne uporabljamo!
 • Pri malici in sprejemnici se ne prerivamo, ampak počakamo na vrsto!

...in za Animatorje

 • Na oratoriju si predvsem zaradi otrok!
 • Pospravljaj prostore in skrbi za red!
 • Izpolnjuj dogovorjene obveznosti
 • Pomagaj drugim animatorjem!
 • Ustvarjalno sodeluj pri igri, molitvi, zgodbi, malici, pospravljanju!
 • Odgovoren si za svojo skupino, ko gremo na izlet ali na bazen!
 • Ne zamujaj na molitev in sestanek pred oratorijem!
 • Med časom delavnic ne zapuščaj otrok!
 • Ne zapuščaj oratorija in svojih obveznosti!
 • Na oratoriju imamo izklučene mobitele in jih ne uporabljamo!