Cilji Oratorija
  • Pomagati mladim, da bi izkusili življenje s pozitivne, sproščene plati, da bi spoznali, kako bogato je lahko njihovo življenje. S tem jim pomagamo razvijati najbolj skrite zaklade njihove človečnosti.
  • Izkustveno pokazati mladim, da pravzaprav vsak človek hrepeni po Bogu, da se vsak lahko sreča z njim in da se je treba vselej truditi za to, da ostanemo z njim povezani, da mu ostanemo zvesti. Če mu ne ostanemo zvesti, bo naše življenje postalo nesrečno. Pri tem pa moramo pomagati tudi drugim. Drugim razodevati Boga in jim želeti dobro. Polnost sreče in pristno srečanje z drugimi je mogoče živeti samo, če se srečamo z Bogom.
  • Obrniti pozornost mladih na to, da se resno vprašajo o tem, kako živijo nekatere človeške in duhovne vrednote.
  • Spodbuditi mlade, da se odgovorno vključijo v življenje in dejavnosti okolja, v katerem živijo (družina, prijatelji, oratorij, skupina, vas, mestna četrt,...).
  • Vzgajati mlade, da bi odkrivali Boga, ki je navzoč v dogodivščinah vsakdanjosti, da bi odkrivali Boga tudi po vsem lepem, ki se nam razodeva (po naravi,...).
  • Spodbuditi odraščajoče, da bi spoznali, kam lahko vodi egoizem, zagledanost vase in v svoj prav, ki večkrat zaznamuje tudi njihovo življenje.
  • Sredi vsakdanjega življenja odkrivati priložnost za srečanje z Bogom. Z navdušenjem živeti svojo vero in pričati zanjo še posebej v okolju, ki zahteva od nas napor in velikodušnost.
  • Pomagati mladim, da bodo odkrili, da so tudi preizkušnje sestavni del življenja – in kako je tedaj potrebno ohraniti zaupanje in notranjo moč v boju za dobro.
  • Pomagati mladim, da bodo na zdrav način zaživeli s seboj, z drugimi in z Bogom. Pri tem nam bo še posebej v pomoč izkušnja tihote, molitve in zaupanja.